Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Rühmatöö kokkuvõte

Meie rühmatöö teemaks oli õpikeskkond anonüümsetele antisotsiaalsetele meestele.  Rühmas oli: Anne-Mai, Katariina ja Jannus Käsitletud probleem: Paljud noored mehed (vanuses 18 – 30) tunneved sotsiaalset survet pere loomiseks, kuid on harjunud vaid arvutipõhise suhtlemisega. Nad ei oska päriselus vestlust alustada ega arendada. Samuti põevad nad tihti sotsiaalset foobiat ning seetõttu väldivad seltskondi. Samas on neil… Continue reading Rühmatöö kokkuvõte

Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Neljanda kodutöö raames tuli esiteks jällegi lugeda ühte artiklit ning avaldada oma arvamust artiklis kirjutatu kohta. Valisin lugemiseks Jelena Jovanovici ja Vladan Devedzici  artikli “Open Badges: Novel Means to Motivate, Scaffold and Recognize Learning”. Valisin just selle artikli seetõttu, et ka käesoleva kursuse raames jagatakse õppijatele õpimärke ning ma ei ole siiamaani päris täpselt aru saanud… Continue reading Neljas teema: 1:1 arvutikasutus ja õpikeskkondade arengusuunad

Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Personaalsed õpikeskkonnad

Kolmanda kodutöö raames tuli kujutada skeemina oma personaalset õpikeskkonda ning analüüsida ka ühte artiklit. Link ülesandele. Minu õpikeskkonna skeem tuli selline: Minu personaalse õpikeskkonna skeem jaguneb kaheks: eraelus kasutatavateks keskkondadeks ning keskkondadeks, mida kasutan seoses kooli või tööga. Mõnda keskkonda kasutan nii isiklikeks tegevusteks kui ka töö- või koolialasteks tegevusteks. Nagu skeemilt näha, kasutan suuremal… Continue reading Personaalsed õpikeskkonnad

Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Õpihaldussüsteemid

Teise kodutöö raames tuli lugeda läbi üks artikkel ning katsetada iseseisvalt üht õpihaldusüsteemi. Lugesin läbi William R. Watsoni ja Sunnie Lee Watsoni artikli “An Argument for Clarity:What are Learning Management Systems, What are They Not, and What Should They Become?”  ja otsustasin katsetamiseks valida Schoology nimelise õpihaldussüsteemi. Loetud artiklis jäi mulle esimesena silma see, kui palju… Continue reading Õpihaldussüsteemid

Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Esimene kodutöö aine “Õpikeskkonnad -ja võrgustikud” raames Link ülesandele Kodutöö tehtud tuginedes Mart Laanpere ja Kai Pata koostatud tööle “Haridustehnoloogia käsiraamat” Link käsiraamatule Küsimused ja vastused 1.Kuidas te mõistate õpikeskkonna mõistet? Õpikeskkond on füüsiline, virtuaalne või hübriidne keskkond, mis on loodud õppija abistamiseks õppimisel, eneseväljendamisel ning kaasõppijatega suhtlemisel. Personaalne õpikeskkond on aga keskkond, mis võimaldab  õppijale… Continue reading Õpikeskkonna ja võrgustiku roll õpiprotsessis

Õpikeskkonnad ja -võrgustikud

Õpileping

Teema Soovin saada kursuse “Õpikeskkonnad ja -võrgustikud” käigus infot erinevate õpikeskkondade ja -võrgustike kohta. Esiteks soovin teada, millised õpikeskkonnad on juba olemas ning milline on nende ülesehitus ja võimalused. Teiseks soovin õppida neid õpikeskkondi ja -võrgustikke kasutama ning samuti loodan saada piisavalt sisendit, et ise luua ja hallata uusi õpikeskkondi. Soovin kõike seda õppida oma… Continue reading Õpileping